om skolan

Under 1900-talets första hälft fanns det sju svenskspråkiga fasta folkskolor i Nagu kommun. Under 1950-talet vaknade en tanke om en skola på Kyrkbackens då folkmängden hade vuxit till sig. Därför gick kommunen in för att bygga en helt ny skola på Kyrkbacken i stället för att renovera och bygga till den gamla skolan i Finby. Skolbyggnaden ritades av arkitekt Kaj Englund och uppfördes under byggmästare Sven Sjödahls ledning. I skolbyggnaden verkade också kommunens bibliotek.

På hösten 1958 öppnade skolan sina dörrar för eleverna. Den första tiden var skolan en tvålärarskola. År 1973 infördes grundskolan i Väståboland. Då gick man i skärgårdskommunerna in för ett gemensamt högstadium i Pargas, Väståbolands högstadium. Eleverna från de övriga kommunerna inkvarterades medan Nagueleverna transporterades dagligen.

År 1975 utsågs en arbetsgrupp som skulle arbeta för ett gemensamt högstadium i Skärgården. Korpo och Houtskär enades om en placering i Korpo där det byggdes en skola 1980 medan Iniö gick in för att skicka sina elever till högstadiet i Åbo.

År 1983 togs ett stadsrådsbeslut att Nagu kommun bildar ett svenskspråkigt högstadiedistrikt från och med höstterminen 1986. Verksamheten i Nagu högstadieskola inleddes dock ett år senare, år 1987. År 1984 byggdes kommunen bollhall och därmed fick skolan tillgång till utrymmen för gymnastikundervisningen. Så småningom växte tankarna om en sammanhållen grundskola i Nagu kommun. Kyrkbackens skola, Nagu Högstadieskola och Käldinge skola sammanfördes till en sammanhållen grundskola för F-9, Kyrkbackens skola i Nagu.

Samarbetet med Skärgårdshavets skola är intensivt; sju av skolans lärare arbetar i både Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola.