medfostrare

Barn har i dag ett stort behov av vuxenkontakter. Föräldrarnas och barnens gemensamma tid minskar och far- och morföräldrar bor ofta långt borta. I skolan har lärarna fullt upp med allt flera arbetsuppgifter och stora klasser. För att avhjälpa bristen på vuxna i barnens liv har man i flera skolor i Finland tagit med far- och morföräldrar i skolvardagen. De finns där som medfostrare och en extra resurs för barnen. ”Medfostrare i skolan” är ett finlandssvenskt projekt som vill hjälpa skolorna att upptäcka och ta tillvara den resurs som de äldre i samhället utgör.

Mera information på www.folkhalsan.fi

I vår skola är Fred Sundén medfostrare.